HOUTENSE BLOKFLUIT-ENSEMBLES van Katrien Haije

Blokfluit-ensemble En Bloc
‘En Bloc’ is het blokfluit-ensemble van Katrien Haije, een van de blokfluitdocenten van het Houtens Muziek Collectief. Het is ontstaan in november 1993 met een groepje van 6 enthousiaste, volwassen blokfluitisten. In de loop van de jaren is het ensemble uitgebreid naar de huidige groep van 12 spelers waarvan ongeveer de helft ook les heeft van Katrien. Er is natuurlijk wel verloop onder de spelers maar intussen speelt een groot aantal leden al vele jaren mee waardoor het ensemblespel een behoorlijk niveau heeft en ook de moeilijkheidsgraad van de stukken omhoog is gegaan. Er wordt van de spelers verwacht dat ze tenminste sopraan-, alt- en tenorblokfluit spelen en uiteraard behoorlijk vaardig zijn op hun instrument.
Meer informatie vindt u op de website van En Bloc.

Blokfluit-ensemble Houtijn
In 2005 was er bij een aantal mensen uit En Bloc behoefte aan een nieuw ensemble. Zij wilden wat eenvoudiger stukken spelen en vooral een iets lager studietempo. Zo is het ensemble Houtijn ontstaan. Momenteel bestaat het ensemble uit 8 spelers.
Net als bij En Bloc is het doel om in een ongedwongen sfeer met elkaar te musiceren. Houtijn repeteert 1x in de 2 weken op woensdagavond in de periode van half september tot en met eind april. Het seizoen wordt afgesloten met een familieconcert, tot nu toe steeds in samenwerking met het jeugd-ensemble La Mariposa. Dat geeft de mogelijkheid om ook wat meerkorige stukken te spelen en wat veelstemmige concerten, zoals delen uit de Brandenburgse concerten van J.S. Bach. Behalve uit Renaissance- en Barokmuziek bestaat het repertoire ook uit volksmuziek (Latijns Amerikaans, Jiddisch, enz.) en lichte muziek. Uiteraard wordt er bij Houtijn ook in gevarieerde bezetting gespeeld dus op sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit, maar het is niet absoluut noodzakelijk om alle instrumenten te beheersen. Sommigen spelen alleen sopraan en tenor of alleen alt en/of bas. Veel volwassenen hebben lange tijd niet gespeeld en zien dit als leuke aanleiding om weer te beginnen.

Jeugd-ensemble La Mariposa
Dit ensemble bestaat voornamelijk uit leerlingen van Katrien Haije, maar niet-leerlingen zijn ook welkom. De leeftijd ligt tussen de 11 en de 18 jaar. De spelers hebben minimaal 3 à 4 jaar les gehad en spelen sopraan-, alt- en tenorblokfluit. De oudere leerlingen spelen meestal ook basblokfluit. Het Houtens Muziek Collectief heeft een aantal tenor- en basblokfluiten te leen.
Het huidige ensemble bestaat uit 7 jeugdleden en wordt vooral op de lage instrumenten regelmatig versterkt door een paar enthousiaste volwassenen. Nieuwe leden zijn altijd zeer welkom, ook gezien het toch wat grotere verloop onder de jeugdspelers.
Het ensemble repeteert 1x in de 2 weken op donderdagavond van half september tot en met juni. Het speelt op de afsluitende avond van het volwassenen-ensemble Houtijn en ook op de jaarlijkse leerlingenuitvoering, maar heeft ook wel eens meegedaan met En Bloc bij een kerstconcert.

Affiches voor het concerten op 25 april 2010 en 15 april 2011.

Voor alle ensembles geldt dat het uiteraard mogelijk is om gewoon een keer in overleg met de dirigente te komen kijken/meespelen.
Het e-mailadres van Katrien Haije is: k.haije@hetnet.nl