DE NUMMERING VAN DE GATEN

Er zijn verschillende manieren om de gaten te nummeren van een bepaalde greep, maar het volgende systeem wordt momenteel algemeen gevolgd op het internet:

T - Linker duim (Thumb). Soms wordt in plaats van de T ook wel de 0 (nul) gebruikt.

1 - Linker wijsvinger
2 - Linker middelvinger
3 - Linker ringvinger

4 - Rechter wijsvinger
5 - Rechter middelvinger
6 - Rechter ringvinger
7 - Rechter pink

(8 - Gat aan het uiteinde van het voetstuk, het zogenaamde kniegat)

Daarbij gelden voor alle gaten de volgende tekens:

# = het gat is gesloten
/ = gedeeltelijk open
- = open
t = triller vinger

Voorbeeld 1:
Bij de altblokfluit wordt de f (eerste octaaf) aangegeven met: T 123 4567 (dus alle gaten gesloten)

Voorbeeld 2:
Bij de sopraanblokfluit wordt de f (eerste octaaf) aangegeven met: T 123 4-67 (dus de rechter middelvinger is open)

Voorbeeld 3:
Bij de altblokfluit wordt de a (eerste octaaf) aangegeven met: / 123 45-- (duim half open en rechter ringvinger en pink open)

Voorbeeld 4:
De c-d triller (tweede octaaf) van de altblokfluit wordt aangegeven met: / 12t ----

Met "vinger 6" en "gat 6" wordt dus hetzelfde bedoeld.