ANDERE INTERESSANTE WEBSITES

Hier volgen nog een aantal websites die voor de blokfluitspeler interessant zijn. Wij beperken ons hierbij tot Nederland en de ons omringende landen. Wij houden ons aanbevolen voor tips over pagina's die hier nog niet vermeld staan.

Blokfluitgrepentabellen

    Winfried Bauer heeft een prachtige interactieve website over dit onderwerp gemaakt, inclusief trillertabellen:
    Blokfluitgrepentabel

PDF-partituren online splitsen in aparte stemmen

Tijdschriften

Algemeen

Recorder homepage


    Alle verwijzingen die op de Nederlandse blokfluitpagina staan zijn (West-)Europees. Maar ik ben bang dat ik toch één uitzondering moet maken voor een site die ver buiten het gebied van Nederland en omringende landen valt. Dat is de site van Nicholas Lander, een Australiër die meer dan 3.000 pagina's met informatie over de blokfluit op zijn website heeft verzameld:
    Recorder homepage van Nicholas Lander