BLOKFLUITNAMEN

Als je op het internet eens rondkijkt dan vind je een aanzienlijke hoeveelheid namen voor de verschillende blokfluiten, soms zelfs verschillende namen voor de dezelfde soorten blokfluiten. Hier onder wordt getracht een beetje orde in deze chaos te scheppen. Met dank aan Peter van Marissing en Joost Jansen voor hun aanvullingen.

Eerst maar eens de bekende soorten blokfluiten op een rijtje van hoog naar laag:

Naamook wel
laagste toon
sopranino
f2
sopraan
c2
alt
f1
tenor
c1
basbasset
f
grootbas
c
contrabassubbas
F
subgrootbas
C
subcontrabassubsubbas
F

Het voorvoegsel 'sub' betekent hier dus 'een octaaf lager dan'.

Elke blokluit in het rijtje klinkt een halve octaaf lager dan die ervoor staat, waarbij dus de f-instrumenten precies een octaaf van elkaar verschillen en uiteraard ook de c-instrumenten precies een octaaf van elkaar verschillen.
De bas klinkt dus precies een octaaf lager dan de alt en de tenor klinkt precies een octaaf lager dan de sopraan.

Jammer genoeg zijn er geen bindende afspraken over de namen van de verschillende blokfluiten. Er zijn talloze stemmingen en namen in gebruik geweest. De meest bruikbare is naar mijn mening de klassieke, die op de indeling van Praetorius en Virdung gebaseerd is:

Gar klein Flötleineen sopranino in g, een toon hoger dan de huidige sopranino
Sixt fluteeen sopraan in d
Discant Flöt in deen sopraan in d
Discant Flöt in conze huidige sopraan in c
Fourth flutesopraan in bes
Alt Flöt in geen alt in g
Voice fluteeen alt in d, of zo je wilt een tenor in d
Tenor Flöt in cde huidige tenorblokfluit
Fourth fluteeen tenor in bes
Basset Flöt in fde huidige basblokfluit
Bass Flöt in Beseen toon lager dan de huidige grootbas
Gross Bassflöt in Fsub- of contrabas

Opmerking: In de eerste helft van de 18e eeuw noemde men doorgaans alle blokfluiten kleiner dan een alt 'flauto piccolo'. Dat kon dus zowel de sopraanblokfluit in het bekende Sammartiniconcert zijn, als de sixth flute in BWV 103, als ook de sopranino in enkele Vivaldiconcerten en in BWV 96.


Deze pagina is een onderdeel van de Nederlandse Blokfluitpagina

Reacties zijn welkom bij de webmaster: anton@blokfluitpagina.nl